חדשות

חדשות נדל"ן בישראל

היכן רשומה הדירה שלי?– מאמר ראשון בסדרה

image-bennaim

התשובה הנפוצה ביותר לשאלות בדבר הבעלות בדירה הינה “הדירה היא שלי ורשומה בטאבו”. אלא שתשובה זו, אינה משקפת את המצב המשפטי במדינת ישראל.

במדינת ישראל ישנם לא מעט מרשמים לזכויות במקרקעין ולאלה, השפעה משמעותית על נכסי המקרקעין ועל מהות הזכויות בהן. על פי רוב, רישום זכויותיהם של רוכשי דירות בישראל, מתבצע בשלושה גופים שונים– לשכת רישום המקרקעין )טאבו(, רשות מקרקעי ישראל )לשעבר מנהל מקרקעי ישראל( וחברה משכנת.

מי הם אותם גופים? לשכת רישום המקרקעין )טאבו( – פועלת במסגרת משרד המשפטים, והינה המוסד האחראי על רישום נכסי הנדל”ן בפנקסי המקרקעין. על פי חוק המקרקעין זכות בנכס נדל”ן אשר נרשמה בפנקסי המקרקעין מקבלת תוקף סופי ומוחלט, מה שמעניק לזכות זו את המעמד החזק ביותר מבין מגוון הזכויות הקיימות על פי החוק.

המסמך המוכיח את הרישום הינו נסח רישום שמנפיק הטאבו. כל אדם רשאי לעיין בפנקסים הנ”ל ולקבל לידיו נסח רישום המעיד על הרישום בהם ללא רשות הבעלים או בעלי זכויות אחרים.

רשות מקרקעי ישראל – רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על-פי חוק, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח ובו מתנהל המרשם של דירות שנבנו על קרקעות אלו. המסמך המוכיח את הזכויות במנהל הינו “אישור זכויות” שמנפיק המינהל.

על מנת לקבלו, יש להצטייד בייפוי כוח מטעם בעל הזכות ולשלם אגרה. לאישור זכויות זה נזדקק גם אם בידנו אישור זכויות מהחברה המשכנת.

חברה משכנת – קבלן, המוכר דירות “יד ראשונה” משמש, באמצעות משרד עורכי הדין המייצג אותו, “חברה משכנת” ומנהל את רישום זכויותיהם של רוכשי הדירות בספריו עד לרישום זכויות הרוכשים בטאבו. המסמך המוכיח את הזכויות בחברה המשכנת הינו “אישור זכויות חברה משכנת” וניתן לבקשו מהחברה המשכנת בכפוף לתשלום.

כאמור, בד בבד עם קבלת אישור הזכויות מהחברה המשכנת עלינו לבקש אישור זכויות גם מרשות מקרקעי ישראל.